Nasze cele

Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa (KKSR) jest stowarzyszeniem, którego misją jest niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. W skład tej organizacji wchodzą wolontariusze, którzy łączą swoje siły, aby tworzyć skuteczną i gotową do działania sieć ratunkową.

Celem KKSR jest działanie na rzecz społeczeństwa, współpraca z innymi organizacjami i służbami ratunkowymi oraz angażowanie się w działania na rzecz rozwijania i ulepszania metod i procedur ratunkowych.

Stowarzyszenie KKSR jest zaangażowane w działania, które pozwalają na rozwijanie i ulepszanie swoich umiejętności i procedur, co pozwala jeszcze skuteczniej działać w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Członkowie organizacji są stale szkoleni i doskonalą swoje umiejętności, co pozwala jeszcze skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych. KKSR angażuje się również w działania na rzecz rozwijania kultury bezpieczeństwa i edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy.

Organizacja KKSR jest zaangażowana w wiele inicjatyw i projektów, które mają na celu rozwijanie i ulepszanie swoich działań i procedur. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w ćwiczeniach i szkoleniach, które pozwalają na rozwijanie swoich umiejętności i doskonalenie swoich procedur. Stowarzyszenie współpracuje również z innymi organizacjami i służbami, aby jeszcze skuteczniej realizować swoje cele.

Zamknij