Historia

W październiku 2022 roku grupa krótkofalowców z Krosna i okolic widząc potrzebę popularyzacji krótkofalarstwa, a także w związku z chęcią pracy na rzecz społeczeństwa oraz biorąc też pod uwagę ciągle zmieniającą się wokół nas rzeczywistość podjęli decyzję o założeniu stowarzyszenia. Koledzy Wojciech Jakieła wraz z Dariuszem Lewczakiem oraz Mateuszem Rymarz podjęli decyzję o zawiązaniu stowarzyszenia pod nazwą Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa.

Zebranie założycielskie odbyło się 16 października 2022 roku, w czasie którego opracowano regulamin Stowarzyszenia, a także wybrano przedstawiciela, którym został Wojciech Jakieła.

Głównym celem Krośnieńskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej jest organizacja niezależnej łączności oraz wymiana informacji pomiędzy krótkofalowcami a służbami profesjonalnymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych zagrożeń, katastrof i kryzysów.

Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na zgłoszenie oraz rejestrację Stowarzyszenia Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa i złożeniu jej w Urzędzie Miejskim miasta Krosna uzyskano wpis do rejestru stowarzyszeń zwykłych.

Od tego momentu działalność Stowarzyszenia nabrała odpowiedniego rozpędu, powstał między innymi fanpage Krośnieńskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej, na którym publikujemy aktualne informacje dotyczące KKSR. Powstała też strona internetowa Stowarzyszenia.

Zarówno na fanpage jak i stronie internetowej zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące KKSR takie jak Regulamin, Polityka Prywatności czy deklaracje dla chcących wstąpić do Stowarzyszenia.

Pod koniec października 2022 roku kolega Wojciech Jakieła przygotował logo, którego używamy w ramach działań naszej sieci ratunkowej. Zawarliśmy w nim odniesienia do Wieży Farnej z którą kojarzy się miasto Krosno. W logo widnieje również symbol Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU (International Amateur Radio Union), uproszczona wizualizacja fal radiowych oraz akronim KKSR zapisany alfabetem tradycyjnym jak i alfabetem Morse’a.

Uruchomiliśmy stronę internetową pod adresem https://kksr.pl na której zamieściliśmy nasz Regulamin, Deklarację Członkowską oraz Politykę Prywatności.

W grudniu 2022 roku do Stowarzyszenia Przyłączyło się kolejnych siedem osób. Podjęto też decyzje o wyposażeniu się w jednolity strój organizacyjny dla członków Stowarzyszenia. Pomysłodawcą i projektantem elementów oznaczeń umieszczonych na ubiorach był kolega Wojciech Jakieła (SQ8W).

W dniu 21 grudnia 2022 roku otrzymaliśmy z Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe – ostatni element z urzędowej ścieżki rejestracji Stowarzyszenia. Od tego dnia możemy oficjalnie posługiwać się znakiem wywoławczym SP8KSR.

Wybrany znak wywoławczy należał kiedyś do Krośnieńskiego Klubu Krótkofalarskiego i został on wybrany właśnie między innymi dlatego, aby powrócić niejako do tamtych tradycji krótkofalarstwa w Krośnie.

Aktualnie stowarzyszenie posiada już 14 członków (stan na 15 marca 2023 roku).

Zamknij