Częstotliwości ratunkowe

Częstotliwości ratunkowe zawierają pasma licencjonowane jak i pasma obywatelskie.

Pasma licencjonowane, na których do pracy wymagana jest licencja i pozwolenie radiowe, podzielone są na KF oraz UKF, a pasma obywatelskie niewymagające licencji i pozwolenia radiowego to PMR i CB.

Każde z pasm posiada swoje unikalne cechy i zastosowania, a znajomość ich przez operatora KKSR jest kluczowa w utrzymaniu wysokiej jakości łączności ratunkowej.

Pasma licencjonowane

KF

3,760 MHz LSB
7,110 MHz LSB
14,300 MHz USB
18,160 MHz USB
21,360 MHz USB

UKF

145,500 MHz FM
433,500 MHz FM

Pasma obywatelskie

PMR

Kanał 3 446.03125 MHz FM (N-FM – Narrow-FM)

CB

Kanał 9 27,060 MHz AM

UWAGA!

Należy pamiętać, że w Polsce radiotelefony CB reguluje §3. 1.5. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 567). W myśl tych przepisów radiotelefony CB muszą spełniać normy ETSI EN 300 135 czyli m.in. następujące wymagania techniczne:

  • Radiotelefony CB muszą nadawać i odbierać na częstotliwościach z zakresu 26.965 – 27.405 MHz
  • Moc nadawcza radiotelefonu CB nie może przekraczać 4 W w standardzie AM/FM oraz 12 W w standardzie SSB.

Należy pamiętać, że w Polsce radiotelefony PMR reguluje Decyzja Komisji Europejskiej (KE) nr 2000/299/EC, a radiotelefony muszą spełniać normy ETSI EN 303 405. W myśl tych przepisów radiotelefony PMR muszą spełniać m.in. następujące wymagania techniczne:

  • Moc wyjściowa nie większa niż 500 mW.
  • Zintegrowana, niedemontowana antena.
Zamknij