Ćwiczenia EmCom Polska – Red Dusk „2023”

Publikacja: 18.06.2023 r.

W dniu 17.06.2023 r. odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia EmCom Poland pod kryptonimem „Red Dusk”.

Celem ćwiczeń było wykorzystanie nawigacji offline w terenie oraz alternatywne sposoby przekazywania danych z terenu.

Również Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa wzięła udział w ćwiczeniach.

Stacją koordynującą zarządzał kolega Wojtek SQ8W. Stacja pracowała pod znakiem Krośnieńskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej – SP8KSR. Stację koordynującą wspierał kolega Mateusz oczekujący na pozwolenie radiowe.

W ramach stacji koordynującej uruchomione zostały wszystkie nasze systemy. Umożliwiły one przeprowadzenie łączności fonicznej zarówno w pasmach UKF jak i KF, przesłanie zdjęć SSTV drogą radiową oraz śledzenie pozycji w systemie APRS.

Stacja NetControl wyposażona była w:
Łączność foniczna UKF:Radiotelefon Yaesu FT-5D pracujący mocą 5W zasilana wbudowanym akumulatorem.
Początkowo antena Diamond SRH771 zamontowana na podstawie Diamond MCM-R.
Po dostarczeniu wymaganego sprzętu przez stację SQ8OPW stacja pracowała z anteną homemade T2LT umieszczoną na wędce 4m.

Łączność foniczna KF:
Radiostacja Xiegu G90 pracująca mocą 20W zasilana przez QRP-UPS wraz z panelem solarnym.
Panel solarny nie został wykorzystany ze względu na złe warunki atmosferyczne.
Łączność umożliwiła antena homemade EndFed 20 (na paśmie 80m wymagała użycia wbudowanej w radiostację skrzynki antenowej) zamocowana w układzie odwróconego V z użyciem wędki 4m.

Łączność APRS:
Od strony komputerowej użyty został tablet Lenovo ThinkPad 10 wyposażony w SoundModem UZ7HO oraz aplikację APRSIS32.
Tablet zasilany był z wbudowanego akumulatora oraz powerbanka Baseus 65W.
Od strony radiowej pracował radiotelefon Quansheng UV-K5 wraz z anteną dołączoną do zestawu.
Radiotelefon zasilany był z wbudowanego akumulatora oraz powerbanka Baseus 65W. Radiotelefon komunikował się z tabletem za pomocą modemu DIGIVOX-2.

Łączność SSTV:
Za odbiornik służył smartfon Xiaomi Mi 9T wraz z aplikacją Robot36 Decoder.
Od strony radiowej pracował radiotelefon Quansheng UV-K5 wraz z anteną dołączoną do zestawu.
Radiotelefon zasilany był z wbudowanego akumulatora oraz powerbanka Baseus 65W.

Łączność PRM:
Zapasowo uruchomiony był radiotelefon PRM Motorola T82 Extreme nasłuchujący kanału ratunkowego nr. 3.

Logowanie aktywności:
Do logowania aktywności został wykorzystany tablet Apple iPad mini (6 generacji) wraz z aplikacjami Numbers oraz HAMRS.

Po uruchomieniu całego zestawu radiowo-antenowego, równo o godzinie 18:00 czasu lokalnego stacja koordynująca rozpoczęła wywoływanie stacji biorących udział w ćwiczeniach.

Pierwszą stacją Krośnieńskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej którą zgłosiła się w ćwiczeniach była stacja SP8DOG. Kolega Andrzej miał za zadanie sprawdzić przejezdność oraz poprawności działania sygnalizacji świetnej obwodnicy miasta Krosna wraz z śledzeniem za pomocą systemu APRS trasy przejazdu.

Kolejną stacja należącą do KKSR była stacja SP8TKT. Kolega Piotr miał za zadanie znalezienie najbliższego parkingu oraz sprawdzenie jego zajętości.
Następną członkowską stacją była stacja SP8RHT. Kolega Darek we własnym zakresie wykonał zadanie znajdując najbliższe schrony i przekazał ich adresy do stacji koordynującej.

Następnie gotowość zgłosiła stacja SQ8OPW. Kolega Zdzisław otrzymał zadanie specjalne dostarczenia do stacji koordynującej wymaganego sprzętu w związku z uszkodzeniem przewodu antenowego.

Kolejną stacją będąca częścią KKSR która odpowiedziała na wywołanie w ćwiczeniach była stacja SP8OOE. Kolega Piotr zasymulował uszkodzenie radiotelefonu i możliwość nadawania znikomą mocą.

Następną w kolejce była stacja KKSR SP8JRD. Kolega Mariusz miał za zadanie znaleźć najbliższą aptekę i zaraportować czasu wymaganego do dotarcia do niej. Natomiast stacja SQ8PLJ czyli kolega Jacek sprawdził poziomu wody na rzece.

Następnym członkiem Krośnieńskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej była stacja SP8RFV. Kolega Rafał dojechał do najbliższej stacji paliw i przesłał zdjęcie SSTV zawierające ceny paliw. Podobne zadanie czekało na kolejną stację jaką była stacja SP8ABC. Do kolegi Alfreda należało znalezienie najbliższego sklepu z materiałami budowlanymi i przesłanie zdjęcia SSTV. Była to ostatnia stacja będąca częścią Krośnieńskiej Sieci Ratunkowej.

Oprócz członków KKSR zgłosiły się również stacje: SQ8SP, SQ8MAE, SP8TJC, SQ8AMD, SQ8MZA, SN8KR, SQ8OPU, SP8BAR, SP9G, SP8WJW, SQ8A, SQ9MUR, SP8XXX, SP8GFJ oraz SQ7NLD.

Na zakończenie stacja koordynująca nawiązała łączność ze stacją koordynującą EmCom SQ5KL do której przekazany został raport z ćwiczeń.

Podsumowując w ciągu 2 godzin nawiązano 25 łączności z czego 15 stacji brało udział w ćwiczeniach. W śród stacji biorących udział w ćwiczeniach 10 stanowili członkowie Krośnieńskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej. Rozdanych zostało 15 zadań i wszystkie zadania zostały wykonane.

Grafika przewodnia autorstwa Tomka SQ5T pochodzi ze strony: https://emcom.net.pl/cwiczenia-emcom-polska-red-dusk/

Zamknij